FAALİYETLER / 1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi’nde Bildiri Sunumu

1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi’nde Bildiri Sunumu

1 2 3 4

12-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi’nde Doç Dr. Emel Baştürk Akca Tarafından;“Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ kullanımları: Gaziantep İli Örneği” başlıklı bildiri sunulmuştur.

16 2014 - 17:39

Bu Bildiri daha sonra Kongre Kitabında da basılmıştır.Bildirinin tam metnine şuradan
 da erişmek mümkün.

FAALİYETLER