FAALİYETLER / St. Petersburg - 5. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı’nda Bildiri Sunumu

St. Petersburg - 5. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı’nda Bildiri Sunumu

1 2 3 4

11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında St. Petersburg’ta gerçekleştirilen V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (5. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı)’nda Doç. Dr. İdil Sayımer ve Doç. Dr. Emel Baştürk Akca tarafından “Secondary School Students Attitudes to and Awareness of Cyberbullying in Turkey: A Scaling Method Case Study in Ankara” (Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Tutum ve Farkındalıkları: Ankara İli Örneğinde Ölçekleme Çalışması) başlıklı bir bildiri sunuldu.

20 2014 - 17:43

Bu çalışma başkent Ankara ilindeki 200 ortaokul öğrencisinin siber zorbalık konusundaki tutum ve farkındalıklarını, siber zorbalık konusundaki bilinçlerini, mağdur ve fail olma durumlarını, cinsiyetler arasındaki farkı da sorgulayarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, Türkiye’nin yedi ayrı ilinde gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı saha çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. 

FAALİYETLER