FAALİYETLER / Varlık Dergisi'nin Şubat 2014 sayısında "Siberzorbalık" dosyası

Varlık Dergisi'nin Şubat 2014 sayısında "Siberzorbalık" dosyası

1

Varlık Dergisi Şubat sayısında 'Siberzorbalık' konusuna dikkat çekildi.

25 2014 - 11:50

Bu kapsamda dergide, Doç. Dr. Emel Baştürk Akca'nın; “Türkiye’de Resmi Kurumlar Açısından Siber Zorbalık; Durum Tespitine ve Farkındalık Yaratmaya Yönelik Çalışmalar” isimli yazısına, Doç. Dr. İdil Sayımer'in “Siber Zorbalıkla Mücadele Konusundaki Yaklaşımlar; ABD ve İngiltere Örnekleri” çalışmasına, Doç. Dr. Jale Balaban Salı'nın “Dijital Kimlikler ve Riskler: Siber Zorbalık” yazısına, Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak'ın “Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık” isimli incelemesine ve Proje Bursiyerimiz Arş. Gör. Seda Ergül'ün “Siber Zorbalık, Dünyada ve Türkiye’de Yaygınlığı” konulu araştırmasına yer verildi.

FAALİYETLER