AKADEMİK KAYNAK ÖNERİLERİ

 • Akca Baştürk Emel (2014). Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Ağ Kullanımları: Gaziantep İli Örneği.. . I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, 2(1), 2-21.
 • Akca Baştürk Emel, Bozbay Batuhan (2017). Siber Zorbalıkla Mücadelede Akran Desteğinin Rolü ve Akran Destek Projelerine İlişkin Bir Değerlendirme. 2. İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi
 • Akca Baştürk Emel, Sayımer İdil (2017). “Siber Zorbalık Kavramı, Türleri ve İlişkili Olduğu Faktörler: Mevcut Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme”. Ajit-e, 8(30), 7-19., Doi:10.5824/1309‐1581.2017.5.001.x (Yayın No: 3752257)
 • Akca Baştürk Emel, Sayımer İdil, Balaban Salı Jale, Ergün Başak Bircan (2014). “Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri.” Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), 2, 17-30. (Yayın No: 2117834)
 • Akca Baştürk Emel,Ergül Seda (2015). Türkiye de Temel Eğitim Öğrencilerinin Siber Zorbalik Algıları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma. 2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi
 • Akca Baştürk, Emel, Sayımer, İdil, “Secondary School Students’ Attıtudes To And Awareness Of Cyberbullyıng In Turkey: A Scaling Method Case Study In Ankara”, Contextual Approaches in Communication (içinde), Buzoianu, C., Arslan, H., & Icbay, M. A. (ed.), Frankfurt: Peter Lang. ISBN 978-3-631-66609-8, (2015).
 • Akca Emel Şerife (2016). Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları. Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 1(234,35,36), 343-355. (Kontrol No: 2969949)
 • Akca Emel Şerife,Ergül Seda (2015). “Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri Ankara Örneği”. Global Media Journal, 5(10), 71-86. (Yayın No: 2025189)
 • Akca Emel Şerife,Ergül Seda,Nazif Bozkurt (2015). A Qualitative Analysis of Turkish Middle School Students Cyberbullying Experiences and Perceived Parental Internet Monitoring. SSHIF2015 Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, 24-25. Mayıs
 • Akca Emel Şerife,Ergül Seda,Nazif Bozkurt (2015). A Qualitative Analysis of Turkish Middle School Students Cyberbullying Experiences and Perceived Parental Internet Monitoring. SSHIF2015 Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, 24-25. Mayıs
 • Akca, Baştürk E., “Türkiye’de Resmi Kurumlar Açısından Siber Zorbalık; Durum Tespitine ve Farkındalık Yaratmaya Yönelik Çalışmalar”, Varlık Dergisi, Şubat 2014, 112749 2014/02-1277
 • Balaban Salı Jale,Ergün Başak Bircan,Akca Emel Şerife (2015). “Türkiye de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık”. Anadolu Journal of Educational Sciences, 2(5), 109-128. (Yayın No: 2024510)
 • Balaban-Salı, J. & Şimşek, E. (2013). Abnormalities in virtual world. Uluslararası İletişim, Medya, Teknoloji ve Tasarım, Gazi Mağusa, KKTC. Konferansında Sunulmuş Bildiri.
 • Baştürk Akca, E. (2014). Demokratik katılım bağlamında yeni medya ve dijital yurttaşlık. Editör E. B. Akca, Yeni Medya Pratikler Olanaklar (17-44). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Baştürk Akca, E., Sayımer, İ., Balaban Salı, J., Ergün Başak, B. (2014). Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), Cilt 2, Ağustos Özel Sayısı, 17-30.
 • Ergün Başak Bircan, Akca Baştürk Emel (2015). 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimleri ve Çözüm Sürecinde Okul Personelinin Yeri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 895-897.