BASINDA BİZ / Türkiye Bu Araştırmadan Çıkacak Sonucu Bekliyor

Türkiye Bu Araştırmadan Çıkacak Sonucu Bekliyor

1

EGE MECLİSİ- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteği ile yürütülen siber zorbalık projesi kapsamında 3-5 Aralık tarihleri arasında İzmir ilindeki ortaokul öğrencileri ile görüşmeler yapılacak. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca tarafından yürütülen proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi’nden altı araştırmacı İzmir’e gelerek öğrencilerle internet kullanımları ve internet kullanırken yaşadıkları sorunlar hakkında görüşme yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayıyla gerçekleştirilen çalışma, özellikle ortaokul öğrencilerinin internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

25 11 2014 - 13:00   

'Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması' başlıklı proje kapsamında Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden ortaokul öğrencileriyle anket çalışması ve görüşmeler yapılıyor.

 

Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız siber zorbalık kavramı, bilişim çağında ortaya çıkan yeni bir zorbalık türüne işaret ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte günümüze damgasını vuran internet, bireylere kendi iletişim ortamlarını yaratma olanağı sağlamış, haber alma, eğitim, yurttaşlık ve iş yapma pratiklerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Ancak bütün bu olumlu özelliklerinin yanı sıra kötü amaçlı ya da bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan sorunlar da bilgi ve iletişim teknolojilerinin başka bir yönünü oluşturmaktadır. İnternet teknolojilerinin kötü amaçlı ya da bilinçsizce kullanımının örneklerinden bir tanesi de Siber Zorbalık ’tır.

 

Türkiye’de siber zorbalığın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin ülke çapında yapılmış kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu proje, alandaki eksikliği gidermek, Avrupa ve ABD’de çocuklar üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olan siber zorbalığın ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu ve gençlerin bu konudaki bilinç düzeyini ölçmek amacıyla başlatıldı.

 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca tarafından TÜBİTAK desteği ile yürütülen siber zorbalık projesi kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden en yüksek nüfusa sahip 7 ilde (İstanbul, Samsun, Ankara, Van, Gaziantep, İzmir ve Adana), temsil edici niteliğe sahip 1400 öğrenci ile internet kullanımları ve internet kullanırken yaşadıkları sorunlar hakkında anket ve görüşmeler yapılıyor.

 

Çalışma kapsamında geçtiğimiz eğitim/öğretim yılında Gaziantep, Ankara, İstanbul, Adana ve Samsun’da anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin internet, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları ne kadar sıklıkla ve hangi amaçlarla kullandıklarına ilişkin veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında öğrencilerin interneti daha bilinçli kullanmaları, yaşadıkları olumsuzluklar karşısında neler yapabilecekleri konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim materyalleri oluşturulacak.

 

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca’nın yürütücülüğünde sürdürülüyor. Projede görev alan diğer öğretim üyeleri ise şöyle; Doç. Dr. İdil Sayımer ( Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü), Doç. Dr. Jale Balaban Salı ( Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi) ve Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak ( Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı).

 

Siber zorbalıkla ilgili çalışmalar öğrencilerin bazı zorbalık davranışlarını bilinçsizce yaptıklarını göstermektedir. Başka bir ifadeyle gençler çevrimiçi ortamdaki bazı davranışlarının başkaları ve kendilerine zarar vereceğinin farkına varmamaktadır. Benzer biçimde zorbalığa maruz kalanlar da yaşadığı durumun bir hak ihlali olduğunun bilincine varamamakta ve sorunu çözmek için etkili adımlar atamamaktadır. Yürütülen çalışma, gençlerin çevrimiçi ortamda yaşadıkları sorunları ortaya koymak kadar, yaşadıkları olumsuzluklar karşısında neler yapabilecekleri konusunda onları bilinçlendirmeyi de amaçlamaktadır.

 

BASINDA BİZ