BASINDA BİZ / Siber Zorbalık Projesi Van'da Start Alıyor!

Siber Zorbalık Projesi Van'da Start Alıyor!

1

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) desteği ile yürütülen siber zorbalık projesi kapsamında 24-26 Aralık tarihleri arasında Van ilindeki ortaokul öğrencileri ile görüşmeler yapılacak.

 

25 12 2014 - 15:01   

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca tarafından yürütülen proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi’nden 4 araştırmacı Van'a gelerek öğrencilerle internet kullanımları ve internet kullanırken yaşadıkları sorunlar hakkında görüşme yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayıyla gerçekleştirilen çalışma, özellikle ortaokul öğrencilerini internet kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

 

Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız 'siber zorbalık' kavramı, bilişim çağında ortaya çıkan yeni bir zorbalık türüne işaret ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte günümüze damgasını vuran internet, bireylere kendi iletişim ortamlarını yaratma olanağı sağlayıp; haber alma, eğitim, yurttaşlık ve iş yapma pratiklerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Ancak bütün bu olumlu özelliklerinin yanı sıra kötü amaçlı ya da bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan sorunlar da bilgi ve iletişim teknolojilerinin başka bir yönünü oluşturmaktadır. İnternet teknolojilerinin kötü amaçlı ya da bilinçsizce kullanımının örneklerinden bir tanesi de Siber Zorbalık’tır.

 

Türkiye’de siber zorbalığın ne kadar yaygın olduğuna ilişkin ülke çapında yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmuyor. Bu proje, alandaki eksikliği gidermek, Avrupa ve ABD’de çocuklar üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olan siber zorbalığın ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu ve gençlerin bu konudaki bilinç düzeyini ölçmek amacıyla başlatıldı.

 

'Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması' isimli proje kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden en yüksek nüfusa sahip 7 ilde (İstanbul, Samsun, Ankara, Van, Gaziantep, İzmir ve Adana), temsil edici niteliğe sahip 1400 öğrenci ile internet kullanımları ve internet kullanırken yaşadıkları sorunlar hakkında anket ve görüşmeler yapılıyor. Elde edilen bilgiler ışığında öğrencilerin İnterneti daha bilinçli kullanmaları ve yaşadıkları olumsuzluklar karşısında neler yapabilecekleri konusunda bilinçlenmeleri için eğitim materyalleri oluşturulması planlanıyor.

 

Siber zorbalıkla ilgili çalışmalar öğrencilerin bazı zorbalık davranışlarını bilinçsizce yaptıklarını gösteriyor. Başka bir ifadeyle gençler çevrimiçi ortamdaki bazı davranışlarının başkaları ve kendilerine zarar vereceğinin farkına varmıyorlar. Benzer biçimde zorbalığa maruz kalanlar da yaşadığı durumun bir hak ihlali olduğunun bilincine varamıyor ve sorunu çözmek için etkili adımlar atamıyorlar. Yürütülen çalışma, gençlerin çevrimiçi ortamda yaşadıkları sorunları ortaya koymak kadar, yaşadıkları olumsuzluklar karşısında neler yapabilecekleri konusunda onları bilinçlendirmeyi de amaçlıyor.

 

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca’nın yürütücülüğünde sürdürülüyor. Doç. Dr. İdil Sayımer (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü), Doç. Dr. Jale Balaban Salı (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi) ve Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak'ın (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı) araştırmacı olarak görev aldığı projenin danışmanlığını ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun üstleniyor.

BASINDA BİZ