BASINDA BİZ / KOÜ’de Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri

KOÜ’de Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri

1

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi, İletişim Fakültesi ve Toplum Ruh Sağlığı Geliştirme Derneği'nin işbirliğiyle 'Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri' paneli, Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti.

04 2 2015 - 14:06   

TÜBİTAK PROJESİ YAPILDI

Çocuklar üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olabilen siber zorbalığın ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu ve gençlerin bu konudaki bilinç düzeyini ölçmek amacıyla “Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması” adlı TÜBİTAK SOBAG projesi çerçevesinde gerçekleştirilen panelde, proje ile ilgili bilgiler verildi. Moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun’un yaptığı panelde, Proje Yürütücüsü ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca “Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri” ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doktora öğrencisi Fatma Nur Şen ise “Siber Zorbalık ile Mücadelede ‘Yeni Medya Okuryazarlığı’ Eğitiminin Önemi” adlı birer sunum gerçekleştirdi.

PROJE İLE FARKINDALIK YARATILACAK

Siber zorbalığın tanımı ve siber zorbalık üzerine örnekler vererek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Akca, “Proje kapsamında İstanbul, Samsun, Ankara, Van, Gaziantep, İzmir ve Adana’daki çeşitli okullarda, 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerle yaptığımız yüz yüze görüşmelerde, online ortamda ne gibi olumsuzluklar yaşadıklarını tespit etmeye çalıştık. Elde edilen bilgiler ışığında temel eğitim çağındaki gençlerin interneti daha bilinçli ve etkin kullanımlarını sağlamaya yönelik eğitici materyaller oluşturulmasını ve öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde bilinç yükseltici çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz” dedi. Doktora Öğrencisi Şen ise ülkemizde 2004 yılından itibaren ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda Yeni Medya Okuryazarlığı dersinin seçmeli olarak verilmeye başladığını belirterek, “Yeni medya araçlarının yoğun kullanımı, yeni medya okuryazarlığı olmanın önemini arttırıyor. Yeni Medya Okuryazarlığı dersi içeriğine, öğrencilerin yeni medya yetkinliklerini arttıracak konuların dahil edilmesi, siber zorbalıkla mücadele açısından önemli bir adım olacaktır” ifadesinde bulundu.

 

PROJE EKİBİ

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca’nın yürütücülüğünü yaptığı projenin danışmanlığını Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun yapıyor. Proje araştırmacıları arasında ise Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdil Sayımer ile Anadolu Üniversitesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Jale Balaban Salı ve Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak yer alıyor.

 

BASINDA BİZ