FAALİYETLER / Alan Araştırması için İlk Durağımız Adana’ydı.

Alan Araştırması için İlk Durağımız Adana’ydı.

1 2

Kasım 2013’te başlayan projemiz kapsamında 7 bölgenin en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip illerinden seçilen ortaokullarda anket uygulaması ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Çalışmamızın ilk durağı Adana’ydı. 

01 2014 - 11:28

Aralık 2013’te Adana ilinde dört merkez ilçenin en fazla öğrenci mevcuduna sahip okullarında anket uygulaması yapıldı. Mart 2014’te ise Adana tekrar ziyaret edilerek, bir okulda odak grup görüşmesi yapıldı. Adana’daki faaliyetlerimize katkı sunan sevgili öğrencilerimize, okul müdürlerine ve rehberlik öğretmenlerine çok teşekkür ederiz… 

FAALİYETLER