FAALİYETLER / SİBER ZORBALIĞIN ÇÖZÜMÜ FARKINDALIK VE EĞİTİMDEN GEÇİYOR

SİBER ZORBALIĞIN ÇÖZÜMÜ FARKINDALIK VE EĞİTİMDEN GEÇİYOR

1 2 3 4 5 6 7 8

Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Toplum Ruh Sağlığı Geliştirme Merkezinin işbirliği ile düzenlenen 'Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri' adlı panel Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 

03 2015 - 18:23

ÇOCUCUĞUNUZUN SOSYAL AĞLARDA ARKADAŞI OLUN“Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri” panelinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Bülent Coşkun yaparken ilk sözü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Baştürk Akca aldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen siber zorbalık projesi kapsamında gerçekleştirilen panelde, aynı zamanda projenin yürütücüsü olan Akca, Siber zorbalığın “bir kişi ya da grup tarafından elektronik temelli araçlarının kendini savunamayan bir kurbana karşı saldırgan, kasıtlı ve tekrarlı biçimde kullanılmasıdır” diye tanımlanabileceğini söyledi.Siber zorbalığın hem mağdur hem de zorba öğrencilere etkilerine değinen Akca “Farkındalık ve Eğitim Siber Zorbalığın engellenmesinde iki önemli anahtardır” diye konuştu. Siber zorbalıkla mücadele konusunda ebeveynlerin de üzerine düşen görevler olduğunu vurgulayan Akca “Çocuğunuzun sosyal ağlarda arkadaşı ya da takipçisi olun veya güvendiğiniz başka bir yetişkinden olmasını rica edin. Kendisinin ya da bir tanıdığının siber zorbalığa maruz kalması durumunda bunu size söylemesi için çocuğunuzu yüreklendirin. Böyle bir durumda bilgisayarını ya da telefonunu elinden almayacağınızı anlatın” dedi. SİBER ZORBALIKLA MÜCADELEDE MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖNEMLİKOÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doktora Öğrencisi Fatma Nur Şen ise Yeni Medya Okuryazarlığına dikkat çekerek Siber Zorbalığın önlenmesi için temel eğitimdeki Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu olması, içeriğe Yeni Medya Okuryazarlığının da dâhil edilmesi ve dersin profesyoneller tarafından verilmesinin önemini vurguladı.Ayrıca panelde 113K170 No’lu TÜBİTAK SOBAG Projesi tanıtılırken, Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri araştırmaları yapan projenin alan çalışmalarından örnekler sunuldu. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Gaziantep ve Van’daki çeşitli okullarda, 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştirildi. Elde edilen bilgiler ışığında temel eğitim çağındaki gençlerin interneti daha bilinçli ve etkin kullanımını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları için materyal oluşturulması planlanıyor.  

FAALİYETLER