FAALİYETLER / Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi'ne, okullarda siber zorbalığın önlenmesinde yeni medya okuryazarlığının önemine ilişkin bildiri ile katıldık

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi'ne, okullarda siber zorbalığın önlenmesinde yeni medya okuryazarlığının önemine ilişkin bildiri ile katıldık

1 2

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, Kadir Has Üniversitesi ve Alternatif Bilişim Derneği’nin işbirliği ile 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleşkesinde gerçekleştirilen kongrenin bu yılki ana temasını “Yeni Medya Okuryazarlığı” oluşturuyordu.

28 2015 - 01:49

27 Şubat günü saat 14:00'da Fener Salonu'nda gerçekleşen 'Süreç ve Mekanizmalar' başlıklı oturumda, Doç. Dr. İdil SAYIMER (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)  ve Fatma Nur ŞEN (Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi) 'Okullarda Siber Zorbalığın Önlenmesinde Yeni Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önemi; Medya Okuryazarlığı Müfredatı İçin Öneriler' isimli bir bildiri sunarak “Türkiye’de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması” isimli projemiz hakkında bilgi verdiler.

FAALİYETLER