FOTOĞRAF GALERİLER / 1.Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi’nden Fotoğraflar

12-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen Uluslararası İletişim

Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi’nde Doç Dr. Emel Baştürk Akca tarafından bir bildiri sundu.

FOTOĞRAF GALERİLER

Yeni Medya Okuryazarlığı ve Siber Zorbalık Sempozyumu

İzmir'de Odak Grup Görüşmesi

10 Nisan 2015'te İzmir'e seyahat edildi. İnternet kullanım alışkanlıklarını ve siber zorbalıkla ilgili farkındalıklarını ölçmek amacıyla bir grup öğrenciyle odak grup görüşmesi gerçekleştirildi. 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İşbirliği ile Gerçekleştirilen Eğitim Seminelerinden Fotoğraflar

Okul Yöneticileri ve Rehberlik Öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen 'Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri' konulu eğitim seminerlerinde;  Prof. Dr. Bülent COŞKUN, Doç. Dr. Emel Baştürk AKCA, Doç. Dr. İdil SAYIMER, Doç. Dr. Jale Balaban SALI,  Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün BAŞAK ve Arş. Gör. Seda ERGÜL konuşmacı olarak yer aldı.

Van'daki Odak Grup Görüşmesinden Kareler...

25 Şubat 2015'te Odak Grup Görüşmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz Van seyahati ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki alan araştırmamızı tamamladık.

"Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri" paneli gerçekleşti.

Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Toplum Ruh Sağlığı Geliştirme Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen 'Temel Eğitim Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Çözüm Önerileri' adlı panel, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi'nde Radyo A - "Misafir Odası" Programına Konuk Olduk.

Proje Ekibimizden Doç. Dr. Emel Baştürk Akca, Doç. Dr. Jale Balaban Salı ve Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak, ilk yılını geride bıraktığımız “Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması” kapsamında önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız faaliyetleri anlattılar.

Aralık'ın Son Haftası Van'daydık.

Aralık'ın son haftası Van'a ilk seyahatimizi gerçekleştirdik. Bu ilin 3 merkez ilçesinde belirlenen okullarda, 7. ve 8. Sınıf öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda Van'ın güzelliklerini görme fırsatı bulduk.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences için St. Petersburg'daydık.

11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında St. Petersburg’ta gerçekleştirilen V. European Conference on Social and Behavioral Sciences'da Doç. Dr. İdil Sayımer ve Doç. Dr. Emel Baştürk Akca tarafından bir bildiri sunuldu.

Başkent Ankara’da 7. ve 8. Sınıf öğrencileriyle Anket ve Odak Grup Görüşmesi

2014 yılının Mayıs ayında Ankara’da altı merkez ilçeden çeşilen ortaokullara giderek, 7. ve 8. Sınıf öğrencileriyle anket çalışması yaptık. Haziran’da ise bir okulda odak grup görüşmesi gerçekleştirdik.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Proje Değerlendirme Toplantısı

Kasım 2014'te, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emel Baştürk Akca ve Proje Araştırmacıları Doç. Dr. İdil Sayımer, Doç. Dr. Jale Balaban Salı ve Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde bir toplantı gerçekleştirdi ve geride kalan süreci değerlendirildiler.

Samsun’da Anket Uygulaması ve Odak Grup Görüşmesi

Kasım 2014’te Samsun’a ilk seyahatimizi gerçekleştirdik. Bu ilin 4 merkez ilçesinde belirlenen okullarda, 7. ve 8. Sınıf öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştirdik. Bu ay Samsun’a tekrar gittiğimizde ise 1 okulda odak grup görüşmesi yaparak, Karadeniz bölgesi’ndeki alan araştırmamızı tamamlamış olduk.

Gaziantep’te Anket Uygulaması ve Odak Grup Görüşmesi

Güneydoğu'nun güzel şehri Gaziantep'e Aralık ve Mayıs'ta iki seyahat gerçekleştirildi. 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle anket ve odak grup görüşmesi yapıldı.

Ege Bölgesi’nin En Yoğun Nüfuslu İli: İzmir

Aralık ayında İzmir’e seyahat ederek, 6 merkez ilçedeki ortaokullarda 7. ve 8. Sınıf öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştirdik.

İstanbul’da 10 Okula Ziyaret

2014'ün Mart ayında İstanbul'da 10 merkez ilçede birer ortaokulu ziyaret edip öğrencilerle anket yaptık. Mayıs 2014'te ise odak grup görüşmelerimiz için tekrar İstanbul'daydık.

Alan Araştırması için İlk Durağımız Adana’ydı.

Kasım 2013’te başlayan projemiz kapsamında 7 bölgenin en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip illerinden seçilen ortaokullarda anket uygulaması ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Çalışmamızın ilk durağı Adana’ydı.