HAKKIMIZDA / HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Siber Zorbalık Araştırma Projesi


İnternet teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla, çocuk ve ergenler arasında internet kullanımının giderek arttığı gözleniyor. Bu durumun pek çok olumlu getirisi olduğu gibi bilinçsiz ve kötü amaçlı kullanımların yaygınlaşması sonucunu doğurması da kaçınılmaz. Kötü amaçlı kullanımın örneklerinden biri de siber zorbalık davranışlarının sergilenmesi. Siber Zorbalık, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bireylerin birbirlerine düşmanlık, korkutma, tehdit, sindirme, taciz amaçlı yazılı ve görsel iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleri olarak tanımlanabilir.

Çocuklar üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olabilen siber zorbalığın  ülkemizde ne kadar yaygın olduğunu  ve gençlerin bu konudaki bilinç düzeyini ölçmek amacıyla “Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması” isimli bir proje hayata geçirildi. Bu web sayfası da proje kapsamında yapılan faaliyetlerin, eğitici / önleyici çalışmaların paylaşılması amacıyla tasarlandı.

Proje kapsamında İstanbul, Samsun, Ankara, Van, Gaziantep, İzmir ve Adana’daki çeşitli okullarda, 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle anket çalışması gerçekleştiriliyor. Yine aynı illerdeki okullardan seçilen öğrencilerle yüz yüze görüşülüp, online ortamda ne gibi olumsuzluklar yaşadıkları tespit edilmeye çalışılıyor.  Elde edilen bilgiler ışığında temel eğitim çağındaki gençlerin interneti daha bilinçli ve etkin kullanımlarını sağlamaya yönelik eğitici materyaller oluşturulması ve öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninde bilinç yükseltici çalışmalar yapılması hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Baştürk’ün yürütücülüğünde sürdürülüyor. Projede Prof. Dr. İdil Sayımer (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü), Doç. Dr. Jale Balaban Salı ( Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi) ve Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün Başak ( Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı) araştırmacı olarak görev alıyor.  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun ise projenin danışmanlığını üstleniyor.

 

Proje Ekibi

Proje ekibi, saygın üniversitelerde Öğretim Üyeliği görevini de sürdüren Proje Yürütücüsü, Danışman ve araştırmacılardan oluşuyor.

 

Prof. Dr. Emel Baştürk – Proje Yürütücüsü

 

Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK, Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi (A.Ü.) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

1999 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl, Kocaeli Üniver-sitesi İletişim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu. Doktorasına Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladı. Doktora tezi sırasında ABD’de konuk araştırmacı olarak bulundu. “1990 Sonrası Türk – Amerikan İlişkileri ve İki Ülke Basınında Temsili: Karşılaştırmalı Söylem Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2004 yılında Genel Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. 2008 yılında İletişim Bilimleri alanında Doçentlik unvanına hak kazandı. Halen Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan Baştürk’ün haber söylemi, siyasal iletişim, medyada toplumsal cinsiyet temsilleri ve yeni medya üzerine makaleleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve projeleri bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Bülent Coşkun – Proje Danışmanı

 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden 1978’de mezun oldu. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan uzmanlık aldı. Zorunlu hizmet görevini Manisa Ruh Hastalıkları Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi’nde tamamladı. Yenişehir Ruh Sağlığı Dispanseri'nde Başhekim olarak görev yaptı.  Daha sonra Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı görevini yürüttü (1986 – 1991). 1989 yılında Ankara Üniversitesi'nde doçentliğini aldı. 1992 – 1995 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yaptı, 1995 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatri Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.  Ayrıca 1996’dan bu yana Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi'nin Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde kısa süreli danışman olarak çeşitli çalışmalarda görev yapmıştır (Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Makedonya) Türkiye’yi Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda altı yıl temsil etmiş, çeşitli çalışma gruplarında yer almıştır. 1998 – 2014 yılları arasında Dünya Psikiyatri Birliği Eğitim Çalışma Biriminin başkanlığını yürütmüş halen de aynı birimde eş-başkan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Dünya Sosyal Psikiyatri Derneğinin de Eğitim Biriminin başkanlığını yürütmektedir. Dünya Psikiyatri Birliği üyeleri tarafından oluşturulan “Teaching Psychiatry” adlı kitabın editörlerinden biridir (2011). Aynı kitabın Psikiyatriyi öğretmek adıyla yayınlanmakta olan Türkçe çevirisinin de editörlüğünü yapmıştır (2014).Koruyucu Psikiyatri, Ruh sağlığının geliştirilip güçlendirilmesi, psikiyatri eğitimi ve ergen psikiyatrisi ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

 

 

Prof. Dr. İdil Sayımer – Proje Araştırmacısı

 

1960 İstanbul doğumludur. Lisans öğrenimini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden alan Sayımer, uzun yıllar BP İstanbul Genel Merkezi’nde görev yapmıştır. 2001 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesidir. 2009 yılında Uygulamalı İletişim/Halkla İlişkiler ala-nında Doçentlik derecesi almıştır. Halkla İlişkiler, Bütünleşik Pazarlama, Kültürle-rarası İletişim ve Yeni Medya konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler ve tez danışmanlıkları yürütmektedir. Çeşitli hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası sempozyum ve konferanslarda sunmuş olduğu bildirileri, Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri, Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, İletişim Yansımaları, Medya Mercek Altında  isimli kitaplarda bölüm yazarlığı, editörlüğü ve  Sanal Ortamda Halkla İlişkiler isimli kitabı bulunmaktadır. Halen KOÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Doç. Dr. Jale Balaban Salı – Proje Araştırmacısı

 

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını aynı üniversitede “İletişim Bilimleri” alanında gerçekleştirdi. 2010-2012 yılları arasında Anglia Ruskin Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çeşitli araştırmalara katkı sağladı. Halen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü İletişim Teknolojileri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yeni iletişim teknolojileri, eleştirel yeni medya okuryazarlığı ve yeni medya araştırmaları akademik ilgi alanıdır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bircan Ergün Başak – Proje Araştırmacısı

 

Bircan Ergün Başak, 1981 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programından mezun oldu. 2003-2007 yılları arasında Eskişehir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında rehber öğretmen (psikolojik danışman) olarak görev yaptı. Daha sonra 2007 yılında Anadolu Üniversite’sinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2012 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında bütünleşik doktora programını bitirdi. Bircan Ergün Başak 2012 yılından beri Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. ünvanıyla çalışmaya devam etmektedir.

 

HAKKIMIZDA