YAYINLAR / Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları

Teknolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak; Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları

Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

14 Haziran 2016 - 00:00

Z kuşağı, 2000 yılı ve sonrasında, yani bilgisayar ve internet teknolojileri içine doğan kuşağı ifade eden bir kavramdır. Bu kuşak, teknoloji kullanımına olan yatkınlıklarının yanısıra, içine doğdukları ekonomik, siyasal ve kültürel yapının da etkisiyle, bir önceki kuşağa kıyasla sahip oldukları farklı özellikleriyle dikkat çekmektedir. Akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlarla çocuk yaşlarda tanıştıkları için çoğu, bu teknolojileri hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu kuşağın yine önemli bir bölümü, İnternet kullanımı konusunda ebeveynleri, hatta öğretmenlerinden daha fazla beceriye sahiptir. Bu durum gerek eğitimde, gerekse de aile hayatında, yetişkinlerin, genç kuşaklara bilgi ve becerilerini aktardığı geleneksel yapıyı da etkilemektedir. Bu kuşak, diğer kuşaklara göre daha yaşlı ebeveynlere sahiptir. Doğdukları andan itibaren çok fazla uyaranla karşı karşıya kaldıkları için erken yaşlarda eğitilmekte ve daha çabuk mental gelişim göstermektedir (Tuncer, 2014: 123).  Diğer taraftan pek çok ülkede yetişkinlerin, bu kuşağın İnternet teknolojilerini kullanımı konusunda kaygılar yaşadığı, hatta teknolojik tutuculuğa varan bir tavırla onları denetlemek istediği görülmektedir. Z kuşağı önceki kuşaklardan, yalnızca teknoloji kullanımları açısından değil, çalışma hayatından tüketim alışkanlıklarına kadar çok çeşitli konularda farklı özellikler sergilemektedir. Bu çalışmanın temel sorunsalı, İnternet teknolojilerinin içine doğmayan, bu teknolojiye dair bilgi ve becerileri sonradan edinmeye çalışan ve dijital göçmenler olarak da adlandırılan günümüz yetişkinlerinin, Z kuşağının İnternet kullanım pratiklerini ve buna yükledikleri anlamları ne kadar kavrayabildiğidir. Bu amaçla, sürekli olarak haklarında konuşulan, hatta çoğu zaman teknoloji bağımlısı olmakla eleştirilen Z kuşağının kendisiyle görüşmeler yapılmış ve onların algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

YAYINLAR

Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık - Öğrenciler, ...

1 Kasım 2013'te başlayan TÜBİTAK SOBAG destekli, 'Türkiye'de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin 'Siber Zorbalık'ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışmas...

21 Ekim 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorb...

Doç. Dr. Jale Balaban SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan Ergün BAŞAK, Doç. Dr. Emel Baştürk AKCA

 

İnternet ve sosyal ağ kullanım oranlarında yaşanan artışa paralel olarak Türkiye’de gençler arasında siber zorbalığın artış g...

10 Temmuz 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Si...

Doç. Dr. Emel Baştürk Akca, Doç. Dr. İdil Sayımer, Arş. Gör. Seda Ergül

24 Mart 2015 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri ve Medya Okur...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA, Doç. Dr. İdil SAYIMER, Doç. Dr. Jale BALABAN SALI, Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 

Siber zorbalıkla üzerine araştırmalar özellikle son on yılda yoğunlaşmıştır. Bu yayı...

02 Eylül 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortao...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

İnternet kullanımı özellikle Web 2.0 uygulamasının ardından oldukça hızlı bir artış göstermiştir. İnternet kullanımındaki hızlı artışa rağmen gerek teknik altyapı, gerekse kullanım becerisindeki y...

20 Mayıs 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Türkiye'de Resmi Kurumlar Açısından Siberzorbalık: ...

Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA

Siber zorbalık kavramı Türkçeye İngilizce alanyazından girmiş, görece olarak yeni bir kavramdır. Kavram halk arasında yaygın bir biçimde bilinmiyor olmasına rağmen, medyaya yansıyan haberler s...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalıkla Mücadele Konusundaki Yaklaşımlar; ABD ...

Doç. Dr. İdil SAYIMER

Sanal ortamda gerçekleşen bir zorbalık türü olması nedeniyle siber zorbalığın coğrafi bir sınırı da bulunmuyor. 

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Dijital Kimlikler ve Riskler: Siber Zorbalık

Doç. Dr. Jale BALABAN SALI

Kendine ait özel uygulamaları, dili ve kültürü içinde tasarlanmış dijital kimlikler varoluşlarını sürdürebilmek için diğerleriyle etkileşim kurmalıdır. Bu etkileşim sonucu, dijital ki...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Okulda Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Siber Zorbalık

Yrd. Doç. Dr. Bircan ERGÜN BAŞAK

 Kurbanlar siber zorbalık sürecinde sosyal ilişkilerden izole olup yalnızlaşırken, zorbalar kendileri gibi zorbalık yapmaya elverişli değerlere sahip akranlarıyla geniş bir arkadaşlık ağı geliştirmekte...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR

Siber Zorbalık; Dünyada ve Türkiye’de Yaygınlığı

Arş. Gör. Seda ERGÜL

Bilişim teknolojilerinin kullanımı, günümüz toplumları için çokboyutlu bir etkileşim ve kamusal ortam sağladığından konuya gelişim psikolojisinin sınırları ötesinde de bakılması gerekmektedir...

01 Şubat 2014 - 03:00
AYRINTILAR